Jeugdmarathon 1
Zaterdag 23 november 2019
 
Uitslag meisjes pupillen B
Uitslag jongens pupillen B
Uitslag meisjes pupillen A
Uitslag jongens pupillen A
Uitslag meisjes junioren C
Uitslag jongens junioren C
 
Baan meisjes pupillen B
Baan jongens pupillen B
Baan meisjes pupillen A
Baan jongens pupillen A
Baan meisjes junioren C
Baan jongens junioren C